Huis Bouwen Groningen  thumbnail

Huis Bouwen Groningen

Published Jan 20, 24
4 min read

De vergulde smeedijzeren hekken tussen de "Cour d'honneur" en het voorplein zijn weer in ere hersteld en de bestrating van het voorplein is opnieuw gelegd. mag je zomaar een huis bouwen. Het 19e-eeuwse ruiterstandbeeld van Lodewijk XIV is verplaatst naar een plek buiten de hekken van het museum, dicht bij de stallen. In het begin van de 17de eeuw was Versailles, de naam "Versailles-au-Val-de-Galie", is afgeleid van "versare", wat omgeploegd, gekeerd, land betekent, een boerendorp boven het moerassige dal van GalieWanneer het te laat werd viel aan terugkeer naar Saint-Germain-en-Laye (mag je zomaar een huis bouwen) te denken en de koning, de overnachtingen het vervallen jachtslotje van de familie Gondi en de plaatselijke herberg beu, bouwde in 1624 op de heuvel naast het dorp een klein jachtslot. mag je zomaar een huis bouwen. Het kleine kasteel was, in de heersende stijl, opgetrokken in rode baksteen en stroken gele natuursteen

Om de gevels te verlevendigen werden er marmeren portretbustes op kleine consoles op de gevel geplaatst. Het gebouw was binnen een droge gracht gebouwd en alleen via de twee vaste bruggen te bereiken (mag je zomaar een huis bouwen). In de bescheiden bijgebouwen, "communs" genoemd, was plaats voor de paarden en de kennel van de jachthonden

000 livres. In 1632 liet Lodewijk XIII het kasteeltje uitbreiden met acht salons op de vier hoeken van het kasteeltje. De kostprijs steeg gestaag naar 250. 000 livres waarvan 40. 000 bestemd waren voor de tuin - mag je zomaar een huis bouwen. Lodewijk XIII verbleef hier vaak en liet de regering over aan Kardinaal de Richelieu

Zeecontainer Huis BouwenNa de dood van Lodewijk XIII in 1643 werd het kasteel een tijdje verlaten - mag je zomaar een huis bouwen. Lodewijk XIV bezocht Versailles pas in 1651 voor het eerst. De jonge koning had een hekel aan Parijs waar hij "La Fronde", een opstand, had meegemaakt. Ondanks de talrijke beschikbare residenties in en om Parijs, zoals Saint-Germain-en-Laye, het Louvre, Vincennes, de Tuilerieën en Fontainebleau wilde de vorst zijn intrek in Versailles nemen, maar stuitte hierbij op verzet van zijn politiek adviseurs, Mazarin, Colbert en Kanselier Séguier

Nadat Kardinaal de Mazarin in 1661 was overleden erfde de jonge Lodewijk niet alleen diens enorme vermogen, hij erfde ook een zin voor kunst en esthetiek, de Italiaanse smaak die Europa beheerste. mag je zomaar een huis bouwen. De jonge Lodewijk XIV was, net als zijn vader, een liefhebber van de jacht; een nieuw verblijf op enige kilometers van het drukke Louvre was dan ook een ideaal verblijf voor Lodewijk die Parijs verafschuwde

Daarmee gaf hij het startsignaal voor een megalomaan project waaraan de Franse koningen tot in de 19de eeuw zouden blijven bouwen. mag je zomaar een huis bouwen. In het hoofdgebouw lag de slaapkamer des Konings centraal. Rechts daarvan was het appartement van de koning en links dat van de Koningin. Op de begane grond waren de appartementen van de Dauphin (kroonprins) en zijn vrouw

Deze vierkante bakstenen gebouwen van drie verdiepingen boden ruimte aan de hofhouding (mag je zomaar een huis bouwen). De architecten drongen erop aan het slecht gefundeerde kleine jachtslot te slopen, zodat zij vrij hun gang konden gaan. Alleen dan kon een harmonieus en doelmatig ingedeelde residentie worden gebouwd, naar de modernste opvattingen uit die tijd. De minister van Financiën, Colbert, wees de koning op de mogelijkheden die het Louvre bood

Hoe Een Huis BouwenLodewijk negeerde de waarschuwing van zijn minister en wees sloopplannen resoluut van de hand (mag je zomaar een huis bouwen). De pogingen om een groot en luisterrijk paleis te combineren met de bouwkundige kern die uiteindelijk niet meer dan een jachtslotje is, hebben de architecten van het kasteel zeer gehinderd (mag je zomaar een huis bouwen). De koning kwam na 1665 wekelijks de werken inspecteren vanuit Saint-Germain-en-LayeAan de tuinzijde van het kasteeltje werd een uitgebreide uitbouw, de zogenaamde "enveloppe", een reeks grote vertrekken, gebouwd. In de zomers van de jaren 60 liet de nog jonge koning een reeks schitterende feesten, met carrousels, balletvoorstellingen, gemaskerde bals en vuurwerk, houden in het park van Versailles (mag je zomaar een huis bouwen). Het voorplein, de "Cour d'Honneur", leende zich uitstekend als toneeldecor

Aan deze feesten dankt Lodewijk zijn bijnaam van "zonnekoning" en het motief van de zon of Apollo werd overal in het huis en in de tuinen herhaald. mag je zomaar een huis bouwen. Men schat dat er in deze periode ongeveer 300 hovelingen waren. Het kleine jachtslot werd dus de kern van een reusachtig bouwwerk en dat had consequenties voor de indeling van het paleis

Het ontbrak en ontbreekt het paleis ook aan representatieve en logisch aangebrachte trappen. Versailles kende lange tijd ook geen balzaal, geen eetzaal en geen vaste kapel (mag je zomaar een huis bouwen). Colbert schreef in 1670 in een memorandum aan zijn koning dat "alles wat in Versailles gebouwd wordt lapwerk is omdat de koning grillige opdrachten geeft en er geen visie aan de plannen ten grondslag ligt"

Latest Posts

Houten Huis Bouwen Belgie

Published May 21, 24
7 min read

Kabel Trekken In Holle Welfsels - Forum

Published Mar 28, 24
7 min read

Holle Vloerelementen, Voorgespannen ... - Febe

Published Mar 17, 24
7 min read